Tijd Registratie

  Dit jaar is een volledig recreatieve Dronterland Survivalrun. Er wordt dus alleen een tijdregistratie uitgevoerd voor je eigen registratie. Tijdens de Dronterland SurvivalRun Editie 2021 zullen we gebruik maken van een applicatie die de nummers van de Shirts registreert. Daarom zult u diverse mensen zien met mobiele telefoons die deze applicatie bedienen. Dit zal zowel gebeuren bij de Start, de controlepunten en bij de Finish. De applicatie maakt alleen een foto van het nummer van het shirt. Er wordt geen foto van de persoon genomen. Als voorbeeld, dit is wat er op de applicatie te zien is: De foto die is opgeslagen (ter controle) ziet er zo uit: De applicatie bevat alleen nummers en de voornamen van de deelnemers, geen privacygevoelige informatie. Met vriendelijke groet, Het Wedstrijdsecretariaat.