Editie 2021 is AFGELAST

Beste allemaal, Na een verloren jaar in 2020 hebben wij als bestuur van de Stichting Dronterland Survivalrun alles op alles gezet om de 7e editie van de Dronterland Survivalrun in 2021 te laten plaatsvinden. In overleg met de Gemeente Dronten, de Provincie Flevoland, het Waterschap Zuiderzeeland, diverse sportverenigingen en de Aeres Hogeschool hebben we de routes aangepast, COVID-maatregelen ontwikkeld en het evenement verspreid over 2 dagen. Dit alles om onze Dronterland Survivalrun zo veilig mogelijk te maken voor sporters, vrijwilligers en eventuele toeschouwers. Ik kan met trots melden dat het ons gelukt is dit ook te realiseren. Het heeft een grote inspanning gekost van de harde kern van onze stichting om dit voor elkaar te krijgen, maar het is ons gelukt. We hebben een aangepaste survivalrun gemaakt die in alle opzichten voldoet aan de regels omtrent COVID en aan de regels van de Survival Bond Nederland. Toen we begonnen in september vorig jaar leek het erop dat Nederland de corona-perikelen in het voorjaar van 2021 achter zich zou hebben gelaten. In januari 2021 diende de 3e golf zich aan en pas sinds deze week lijkt het erop dat de druk op de zorg afneemt. Het kabinet kondigde dinsdag 11 mei aan dat we vanaf volgende week waarschijnlijk Stap 2 gaan zetten als land. De Dronterland Survivalrun is een sportevenement dat pas georganiseerd mag worden als we als land Stap 4 gaan zetten. Naar verwachting (en inschatting van het bestuur) wordt deze Stap 4 niet gezet voor eind juni dit jaar. Tot die tijd mogen er geen evenementen worden georganiseerd. Vergunningen hiertoe mogen niet worden aangevraagd of afgegeven. Het duurt minimaal 6 weken om de benodigde vergunningen te kunnen verkrijgen. De tijd tussen het ingaan van Stap 4 en de uitvoering van de 7e editie is zo kort dat het voor ons als bestuur niet mogelijk is om op 3 en 4 juli 2021 de Dronterland Survivalrun te organiseren. Op dinsdag 11 mei heeft het bestuur vergaderd en geconstateerd dat de uitvoering onhaalbaar is geworden dit jaar. Daarom heeft het bestuur besloten dat we de 7e editie niet in 2021 gaan houden, maar op 12 juni 2022. Langs deze weg willen wij jullie allemaal danken voor jullie steun, ideeën, aanvullingen en kanttekeningen die jullie afgelopen jaar met ons hebben gedeeld. Het heeft ons geholpen een prachtig product te maken dat helaas pas volgend jaar gaat worden gehouden. Tot 12 juni 2022, graag tot dan! Met sportieve groet Bestuur Dronterland Survivalrun Age-Jan, Marc, Chantal, Yvette, Jurgen, Wim, Marthijn, Rosanne en Ronald.

Inschrijvingen openen op 15 Mei

Let op! De inschrijvingen openen op 15 Mei. Dit jaar zal de run op 2 dagen gehouden worden. Op Zaterdag de 8 km, op Zondag de 6 km. Indien de run voor 7 Juni wordt geannuleerd, wordt het geld van de deelnemers terugbetaald (-1 Euro voor de al gemaakte kosten). Wees er snel bij. Onze Covid maatregelen: Deelnemersinfo Onze Tijd registratie: Tijd Registratie

Update status Dronterland Survivalrun

Een korte update van de Dronterlandsurvivalrun Editie 2021.   Inmiddels zijn we met de gemeente Dronten in overleg welke vorm we het beste kunnen geven aan ons evenement en volgen we nauwgezet de berichtgeving rondom de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. De GGD heeft hier uiteraard een belangrijke stem in en is ook in dit overleg betrokken. Zij zijn degene die ons adviseren over het voorkomen van besmettingen.   Uit dit overleg komen de volgende zaken:

  1. De gemeente heeft ons verzocht de run zo te organiseren dat we de hindernissen gescheiden kunnen houden van het publiek. Dit om besmettingen tussen sporters, vrijwilligers en publiek vrijwel onmogelijk te maken. Daarom zijn we in overleg gegaan met diverse sportclubs in Dronten om op hun terrein te mogen bouwen. Tussen deze terreinen worden geen hindernissen gebouwd, maar rennen de deelnemers over een parcours. Ze gaan dus van de ene locatie naar de andere en doen daar een aantal hindernissen achter elkaar. Om deze reden zal de start dit jaar niet op het Meerpaalplein zijn, maar in de buurt van de CAH aan de Drieslag. Hiermee voorkomen we ophoping van publiek op het Meerpaalplein.
 
  1. V.w.b. de toeschouwers of begeleiders die mee komen met sporters geldt dat we geen fietsroute uitzetten en iedereen verzoeken met zo min mogelijk begeleiders te komen. Bij alle omheinde terreinen worden borden geplaatst met de oproep om 1,5 meter afstand te houden. Voor de vrijwilligers maken we afgelinte vakken bij hindernissen, worden hesjes met het verzoek om afstand te houden verstrekt, desinfectans meegegeven en mondkapjes uitgedeeld. Dit geheel aan maatregelen voorkomt dat we te dicht op elkaar staan.
 
  1. De gemeente wil graag dat we het aantal sporters op het parcours wat lager maken dan gebruikelijk om besmettingen zoveel mogelijk uit te sluiten. We plannen er nu op dat we op 2 dagen het parcours gebruiken. Gemiddeld hebben we dan 750-800 sporters per dag in startgroepen van 12-15 per keer. We geven het parcours zo vorm dat er altijd 3-4 ‘sporen’ zijn. Dat geeft voldoende ruimte op het parcours en voorkomt ophoping van sporters.
 
  1. Als laatste heeft de gemeente verzocht om zeer goed bij te houden welke sporters en vrijwilligers in de buurt van elkaar zijn geweest gedurende de run. Bij een eventuele besmetting kunnen we dan achteraf snel de betrokken mensen informeren. We kijken voor de sporters daarom naar digitale registratiemiddelen per terrein, zodat we dit goed in de hand hebben. Er zal geen prijsuitreiking zijn, alsook geen douchegelegenheid achteraf. De inschrijving wordt zo ingericht dat ophoping van mensen niet mogelijk is.
  De landelijke overheid heeft aangegeven dat we vanaf 1 juli weer evenementen mogen organiseren. Dat maakt de 7e editie op 6 juni onmogelijk. Daarom verplaatsen we de datum van 6 juni naar het weekend van 3 en 4 juli 2021. Dit weekend ligt voor de zomervakantie en bied ons de beste kans om het evenement te houden. De Survival Bond Nederland is hier reeds over geïnformeerd.   WE GAAN DUS DOOR MET ORGANISEREN! Het Bestuur

3 en 4 Juli

Zet hem (voorlopig) in je agenda!!! 3 en 4 Juli wordt de Dronterland Survivalrun 2021 gehouden. Zowel op Zaterdag 3 Juli (de 8 km) als op Zondag 4 Juli (de 6 km) gaan we per dag 800 deelnemers over ons parcour laten.

Voorbereidingen zijn begonnen voor 6 Juni 2021

We zijn als bestuur al weer druk bezig met de voorbereidingen voor 6 Juni 2021. Zover we nu kunnen aangeven zullen de inschrijvingen op 15 April open gaan. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen! Het Bestuur

Dronterland Survivalrun 2020 gecanceld door coronavirus

Maatregelen vanuit de overheid Afgelopen maandag (23 maart) is er door Minister-president Rutte en collega’s een persconferentie gehouden. Hierin deelden zij de nieuwe, aanvullende maatregelen omtrent het coronavirus. Een daarvan is dat alle bijeenkomsten, ongeacht het aantal personen, worden verboden tot 1 juni. Dat betekent dat de Dronterland Survivalrun niet doorgaat. Gisteravond (24 maart) hebben we een geplande (online) vergadering gehouden om een besluit te nemen over het wel of niet door laten gaan. Dat besluit is nu door de overheid voor ons genomen en dat besluit is helder.  Als organisatie zagen we al eerder dat onze survivalrun mogelijk in gevaar kwam. Daarop hebben we contact gehad met de Survivalrun Bond Nederland (SBN) om een nieuwe datum te prikken. Helaas is daarvoor geen ruimte in het wedstrijdschema. Het cancelen van de editie 2020 is daarom helaas de enige optie. Wat betekent dit voor onze vrijwilligers Alle vrijwilligers die zich hebben aangemeld voor de komende editie willen we hiervoor heel hartelijk danken! Nu de Dronterland Survivalrun niet doorgaat, gaan ook de geplande klusdag, bouwdagen en vrijwilligersmiddag niet door. Wat betekent dit voor onze sponsoren Ook onze sponsoren willen we heel hartelijk danken voor hun verbinding met de Dronterland Survivalrun en zien we graag terug bij de volgende editie! Wat betekent dit voor onze deelnemers Als laatste, maar zeker niet het minst, willen we alle deelnemers bedanken voor hun aanmelding om mee te doen met dit fantastische sportieve evenement. De inschrijfgelden worden teruggestort met inhouding van € 1,- administratie kosten. Vragen en opmerkingen hierover kan je sturen naar info@dronterlandsurvivalrun.nl. Als organisatie gaan we dit jaar afronden en ons daarna opmaken voor een te gekke 7e editie. Graag zien we jullie, gezond en wel, bij de Dronterland Survivalrun op 6 juni 2021! Met sportieve groet, Organisatie Dronterland Survivalrun

De voorbereidingen zijn in volle gang!

We zijn al weer druk bezig met alle voorbereidingen. Hou de website in de gaten voor de laatste informatie!

Sponsoren gezocht!

Ook dit jaar willen we graag weer nieuwe sponsoren! Geef je nu op!

Vrijwilligers gezocht

Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar vrijwilligers! Geef je op!

Green Organics sponsort komende 4 jaar Dronterland Survivalrun

Het Drontense bedrijf Green Organics heeft afgelopen week een sponsorovereenkomst voor 4 jaar getekend met de Stichting Dronterland Survivalrun. Green Organics is een internationaal opererende teelt-, verwerkings- en handelsonderneming in biologische aardappelen, groenten en fruit. De Stichting Dronterland Survivalrun is verheugd dat Green Organics zich voor 4 jaar als grote sponsor aan de Dronterland Survivalrun heeft willen verbinden en mede daardoor een volwaardige survivalrun in Dronten kunnen organiseren.