Voorlopige uitslagen staan online

Ja, eindelijk... Na een handmatige controle van alle resultaten staan ze online: Uitslagen  

Startlijsten zijn bekend

Klik hier voor de startlijsten!

Kan je niet komen? Meld je af en maak iemand blij op de reservelijst!

Kan je niet komen op de Dronterland Survivalrun? Meld je dan af en krijg je inschrijfgeld via een andere deelnemer op de reservelijst terug!

Inschrijving sluit 9 mei 12:00!!!

Parcour is gepubliceerd

Kijk op: Parcours

Nieuwe plekken vrijgekomen

Let op er zijn bij de Teams nieuwe plekken vrijgekomen!

Indicatie starttijden

Kijk op: Categorieën voor een indicatie van de starttijden.

Extra plekken 9km

Let op er zijn extra plekken bij de 9km Individueel gekomen.

Dronterland Survivalrun 2022

De Dronterland Survivalrun is al zeven jaar een van de sportiefste evenementen van Dronten. Rond mei gaan sporters uit het hele land de uitdaging aan met het parcours, zowel op wedstrijdniveau als recreatief. Gekenmerkt door de afwisselende route, uitdagende hindernissen en het (bijna) altijd mooie weer is de Dronterland Survivalrun door de jaren heen gegroeid tot een sportevenement waar het dorp trots op kan zijn. Vele Drontenaren dragen dan ook hun steentje bij aan de run als jurylid, verkeersregelaar of lid van de organisatie. Daarnaast staan veel inwoners op de dag van de run langs het parcours om de ruim 1200 lopers aan te moedigen waaronder ook onze eigen Drontense sportievelingen. Het enthousiasme en de betrokkenheid van al deze mensen maken elke editie van het evenement tot een succes. Al 2 jaren is zijn het bestuur en de commissieleden in touw om de run te organiseren. Van aangepaste routes, tot afgesloten terreinen en manieren op iedere sporter individueel te kunnen volgen, het mocht helaas niet baten. Met nieuwe moed en met hetzelfde enthousiasme delen wij als eerste met jullie de datum van dit jaar: zondag 12 juni! De organisatie wil een run neerzetten die uiteraard coronaproof is, maar ook een event om naar uit te kijken als inwoner van Dronten. ‘We treffen alle noodzakelijke maatregelen en hebben goede hoop op versoepelde maatregelen volgend jaar juni, zodat we een fantastisch sportief evenement kunnen neerzetten.’, aldus Age-Jan Schrijer, voorzitter van de organisatie.   Dronterland Survivalrun, voor en door Drontenaren!

Update status Dronterland Survivalrun

Een korte update van de Dronterlandsurvivalrun Editie 2021.   Inmiddels zijn we met de gemeente Dronten in overleg welke vorm we het beste kunnen geven aan ons evenement en volgen we nauwgezet de berichtgeving rondom de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. De GGD heeft hier uiteraard een belangrijke stem in en is ook in dit overleg betrokken. Zij zijn degene die ons adviseren over het voorkomen van besmettingen.   Uit dit overleg komen de volgende zaken:

  1. De gemeente heeft ons verzocht de run zo te organiseren dat we de hindernissen gescheiden kunnen houden van het publiek. Dit om besmettingen tussen sporters, vrijwilligers en publiek vrijwel onmogelijk te maken. Daarom zijn we in overleg gegaan met diverse sportclubs in Dronten om op hun terrein te mogen bouwen. Tussen deze terreinen worden geen hindernissen gebouwd, maar rennen de deelnemers over een parcours. Ze gaan dus van de ene locatie naar de andere en doen daar een aantal hindernissen achter elkaar. Om deze reden zal de start dit jaar niet op het Meerpaalplein zijn, maar in de buurt van de CAH aan de Drieslag. Hiermee voorkomen we ophoping van publiek op het Meerpaalplein.
 
  1. V.w.b. de toeschouwers of begeleiders die mee komen met sporters geldt dat we geen fietsroute uitzetten en iedereen verzoeken met zo min mogelijk begeleiders te komen. Bij alle omheinde terreinen worden borden geplaatst met de oproep om 1,5 meter afstand te houden. Voor de vrijwilligers maken we afgelinte vakken bij hindernissen, worden hesjes met het verzoek om afstand te houden verstrekt, desinfectans meegegeven en mondkapjes uitgedeeld. Dit geheel aan maatregelen voorkomt dat we te dicht op elkaar staan.
 
  1. De gemeente wil graag dat we het aantal sporters op het parcours wat lager maken dan gebruikelijk om besmettingen zoveel mogelijk uit te sluiten. We plannen er nu op dat we op 2 dagen het parcours gebruiken. Gemiddeld hebben we dan 750-800 sporters per dag in startgroepen van 12-15 per keer. We geven het parcours zo vorm dat er altijd 3-4 ‘sporen’ zijn. Dat geeft voldoende ruimte op het parcours en voorkomt ophoping van sporters.
 
  1. Als laatste heeft de gemeente verzocht om zeer goed bij te houden welke sporters en vrijwilligers in de buurt van elkaar zijn geweest gedurende de run. Bij een eventuele besmetting kunnen we dan achteraf snel de betrokken mensen informeren. We kijken voor de sporters daarom naar digitale registratiemiddelen per terrein, zodat we dit goed in de hand hebben. Er zal geen prijsuitreiking zijn, alsook geen douchegelegenheid achteraf. De inschrijving wordt zo ingericht dat ophoping van mensen niet mogelijk is.
  De landelijke overheid heeft aangegeven dat we vanaf 1 juli weer evenementen mogen organiseren. Dat maakt de 7e editie op 6 juni onmogelijk. Daarom verplaatsen we de datum van 6 juni naar het weekend van 3 en 4 juli 2021. Dit weekend ligt voor de zomervakantie en bied ons de beste kans om het evenement te houden. De Survival Bond Nederland is hier reeds over geïnformeerd.   WE GAAN DUS DOOR MET ORGANISEREN! Het Bestuur