Update status Dronterland Survivalrun

Een korte update van de Dronterlandsurvivalrun Editie 2021.   Inmiddels zijn we met de gemeente Dronten in overleg welke vorm we het beste kunnen geven aan ons evenement en volgen we nauwgezet de berichtgeving rondom de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. De GGD heeft hier uiteraard een belangrijke stem in en is ook in dit overleg betrokken. Zij zijn degene die ons adviseren over het voorkomen van besmettingen.   Uit dit overleg komen de volgende zaken:

  1. De gemeente heeft ons verzocht de run zo te organiseren dat we de hindernissen gescheiden kunnen houden van het publiek. Dit om besmettingen tussen sporters, vrijwilligers en publiek vrijwel onmogelijk te maken. Daarom zijn we in overleg gegaan met diverse sportclubs in Dronten om op hun terrein te mogen bouwen. Tussen deze terreinen worden geen hindernissen gebouwd, maar rennen de deelnemers over een parcours. Ze gaan dus van de ene locatie naar de andere en doen daar een aantal hindernissen achter elkaar. Om deze reden zal de start dit jaar niet op het Meerpaalplein zijn, maar in de buurt van de CAH aan de Drieslag. Hiermee voorkomen we ophoping van publiek op het Meerpaalplein.
 
  1. V.w.b. de toeschouwers of begeleiders die mee komen met sporters geldt dat we geen fietsroute uitzetten en iedereen verzoeken met zo min mogelijk begeleiders te komen. Bij alle omheinde terreinen worden borden geplaatst met de oproep om 1,5 meter afstand te houden. Voor de vrijwilligers maken we afgelinte vakken bij hindernissen, worden hesjes met het verzoek om afstand te houden verstrekt, desinfectans meegegeven en mondkapjes uitgedeeld. Dit geheel aan maatregelen voorkomt dat we te dicht op elkaar staan.
 
  1. De gemeente wil graag dat we het aantal sporters op het parcours wat lager maken dan gebruikelijk om besmettingen zoveel mogelijk uit te sluiten. We plannen er nu op dat we op 2 dagen het parcours gebruiken. Gemiddeld hebben we dan 750-800 sporters per dag in startgroepen van 12-15 per keer. We geven het parcours zo vorm dat er altijd 3-4 ‘sporen’ zijn. Dat geeft voldoende ruimte op het parcours en voorkomt ophoping van sporters.
 
  1. Als laatste heeft de gemeente verzocht om zeer goed bij te houden welke sporters en vrijwilligers in de buurt van elkaar zijn geweest gedurende de run. Bij een eventuele besmetting kunnen we dan achteraf snel de betrokken mensen informeren. We kijken voor de sporters daarom naar digitale registratiemiddelen per terrein, zodat we dit goed in de hand hebben. Er zal geen prijsuitreiking zijn, alsook geen douchegelegenheid achteraf. De inschrijving wordt zo ingericht dat ophoping van mensen niet mogelijk is.
  De landelijke overheid heeft aangegeven dat we vanaf 1 juli weer evenementen mogen organiseren. Dat maakt de 7e editie op 6 juni onmogelijk. Daarom verplaatsen we de datum van 6 juni naar het weekend van 3 en 4 juli 2021. Dit weekend ligt voor de zomervakantie en bied ons de beste kans om het evenement te houden. De Survival Bond Nederland is hier reeds over geïnformeerd.   WE GAAN DUS DOOR MET ORGANISEREN! Het Bestuur